Vyjadrenie sústrasti predsedu KVRP k úmrtiu mons. Františka Tondru

Najdôstojnejší otec biskup Mons. Sečka,
dovoľte, aby som Vám i vašej diecéze vyjadril úprimnú sústrasť nad včasným odchodom vášho predchodcu, J.E. Mons. Františka Tondru z tohto sveta.
Zosnulý otec biskup František Tondra bol počas posledných viac ako dvadsiatich rokov významnou morálnou autoritou, vďaka ktorej sa dokázali kňazi, rehoľníci i veriaci ľud spoľahlivo orientovať v spleti názorov a presvedčení súčasného sveta a znovu nachádzať neporušený poklad viery Cirkvi.
Vtýchto dňoch trúchlenia nad jeho odchodom pripájame naše modlitby kvašim, ďakujeme Bohu za jeho život, vyprosujeme mu Božie milosrdenstvo a pamätáme na Vás, ktorí pokračujete v jeho šľapajach.
V Kristovi s Vami spojení rehoľníci a rehoľné sestry na Slovensku
 

P. Ján Halama, SVD
predseda KVRP

Náhľad listu: