Stretnutie jezuitských noviciátov strednej a východnej Európy

Od 5. do 11. mája 2012 sa v maďarskom Dobogókő neďaleko Ostrihomu stretlo 34 jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy. Sprevádzaní svojimi predstavenými prišli z Maďarska, Slovenska a Čiech, Litvy, Poľska a Chorvátska. V peknom prostredí horského výbežku nad ohybom Dunaja spoločne prežili šesť dní vo vzájomnom spoznávaní a prehlbovaní sa v ignaciánskej spiritualite. Témou stretnutia boli noviciátne skúšky, v jezuitskom slovníku nazývané „experimenty“. Patria medzi ne 30-dňové duchovné cvičenia, mesačná služba v nemocnici, putovanie bez peňazí, domáce práce, kázanie a vyučovanie detí katechizmu. Pracovná časť stretnutia mala formu workshopov, ktoré pre novicov pripravil anglický jezuita Philip Endean, ktorý vyučuje teológiu v Oxforde.
Celé stretnutie prebiehalo v anglickom jazyku, čo bolo pre účastníkov „challenging“, náročné, no umožnilo to vytvoriť atmosféru bratského zdieľania. K neformálnej stránke stretnutia samozrejme patril aj šport. Tento rok to výnimočne nebol futbal, ale určitá obdoba bejzbalu. Novici sa takto každoročne stretávajú vždy v inej krajine, aby zakúsili jednu z podstatných čŕt Spoločnosti Ježišovej: jej medzinárodný charakter.

Jozef Bartkovjak, SJ

[nggallery id=19]