Kategória: KVRP

Plenárne zasadnutie

V dňoch 24.-25. apríla sa v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore uskutočnilo plenárne zasadnutie Konferencie vyšších rehoľných predstavených za prítomnosti dvadsiatich štyroch vyšších rehoľných predstavených, ako aj pozvaných hostí. Medzi hlavné body programu plenárneho zasadania patrili možnosti užšej spolupráce  s Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí. O tejto téme spoločne referovali predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR, ako aj predsedníčka

Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou, SNPM a P. Rudolfom Uherom, SJ sa dňa 26.1.2017 stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene všetkých zasvätených na Slovensku zablahoželali k jeho nedávnych okrúhlym narodeninám

Nový predseda KVRP

Na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRP) bol v utorok 27. októbra 2015 na Donovaloch zvolený P. Václav Hypius, CSsR za nového predsedu KVRP a zároveň jej štatutárneho zástupcu. Rozhodlo o tom 23 predstavených z 30 mužských reholí pôsobiacich na Slovensku. P. Václav Hypius, CSsR po troch rokoch vystriedal vo funkcii doterajšieho predsedu P.

Stretnutie apoštolského nuncia s predstaviteľmi slovenských reholí

Bratislava 12. marca (KVRP) Dňa 11. marca 2015 sa v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom predstavitelia konferencií pre mužské a ženské rehole (KVRP a KVPŽR). Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, pričom tohtoročná návšteva nadobudla osobitný ráz z dôvodu prebiehajúceho Roka zasväteného života vyhláseného pápežom Františkom. Rehoľníci

KVRP podporuje referendum o rodine

Mužské rehoľné spoločenstvá na Slovensku združené v Konferencii vyšších rehoľných predstavených vyjadrujú jednoznačnú podporu referendu o ochrane rodiny a povzbudzujú občanov SR, aby sa ho dňa 7. februára 2015 zúčastnili. Saleziánska rodina na Miletičovej: https://www.youtube.com/watch?v=V6cpe6puj5c Redemptoristi: http://www.cssr.sk/?show=0&detail=992 Benediktíni: http://www.benediktini.sk/?p=1814 Františkáni: https://www.facebook.com/frantiskanihc Jezuiti: http://jezuiti.sk/2011-06-02-04-50-52/pozyvame-vas/787-referendum-ako-moznost-dialogu

Noví rehoľní predstavení

V uplynulom období došlo v troch rehoľných spoločnostiach k zmene provinciálnych predstavených. Svoju službu vyšších rehoľných predstavených v tomto období ukončili don Karol Maník, SDB, P. Jozef Šuppa, SJ a P. Jozef Noga, CM. Na májovom plenárnom zasadnutí KVRP boli predstavení noví provinciáli don Jozef Ižold, SDB a P. Rudolf Uher, SJ, pričom P. Jaroslav

Plenárne zasadnutie KVRP

Plenárne zasadnutie KVRP sa konalo v pondelok a utorok 12. – 13. mája 2014 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 z 30 členov KVRP. Utorkového zasadnutia sa zúčastnil aj J. E. Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius, ktorý otvoril rokovanie úvodným príhovorom. V avizovanom Roku zasväteného života 2015 ponúkol slovenským rehoľníkom svoju aktívnu podporu a

Apoštolský nuncius prijal delegáciu rehoľníkov

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal dňa 26. 02. 2013 delegáciu rehoľníkov, ktorú tvorili členovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ako aj Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Stretnutie sa koná každoročne vo februári pri príležitosti Dňa zasväteného života. Prítomných povzbudil, aby v dnešnom svete verne žili svoju charizmu a prehĺbili svoju spiritualitu. Ocenil

Nový predseda KVRP

V dňoch 8. – 9. 10. 2012 sa na Donovaloch zišlo 22 členov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku /KVRP/ na svojom pravidelnom plenárnom zasadnutí. Zúčastnil sa ho aj Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Vo svojom príhovore prítomných povzbudil, aby v čase biskupskej synody o novej evanjelizácii a Roku