Kategória: Podujatia

Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

Modra-Harmónia privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých rehoľných spoločností. Lektormi boli P. Marek Vaňuš, SVD a sr. Michaela Pitterová, FMA.

Záverečná správa IX. kapituly redemptoristov

Dňa 29.1.2015 sa ukončila IX. viceprovinciálna kapitula Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zvolilo sa nové vedenie. Vikárom viceprovincie sa stal o. Maroš Dupnák CSsR, spolu s ním v užšej rade je o. Milan Zaleha CSsR. Rozšírenú radu tvoria o. Juraj Rak CSsR a o. Jozef Vojtila CSsR. Dôležitou témou bola reštrukturalizácia Pražskej provincie a jej fúzia s

IX. kapitula redemptoristov

V dňoch 26. – 30. januára 2015 prebieha IX. kapitula redemptoristov byzantského obradu Michalovskej viceprovincie na Slovensku v kláštore Najsvätejšej Trojice v Stropkove. Hneď v pondelok 26. januára 2015 v úvode sv. Liturgie úrad viceprovinciála prijal novozvolený o. Metod Marcel Lukačik CSsR za prítomnosti predchadzajúceho viceprovinciálneho predstaveného o. Jaroslava Štelbaského CssR, viceprovinciála Bratislavskej viceprovincie o.

Efektívne ohlasovať Božie slovo

Slovenskí dominikáni diskutovali o potrebách svojej provincie a Cirkvi na Slovensku Terchová/Zvolen, 12.-13. septembra 2014 Rehoľa dominikánov na Slovensku zorganizovala prvé celoprovinčné stretnutie, na ktorom spolu diskutovali o aktuálnych výzvach. Celoprovinčné stretnutie bolo zorganizované s úmyslom, aby sa k dôležitým témam spojeným so životom provincie mohlo vyjadriť čo najviac bratov. Pre zvýšenie efektívnosti práce boli

Rehoľníci pre médiá

Komunikáciu cirkvi s médiami sa rozhodli sprofesionalizovať slovenskí rehoľníci, ktorí sa cez víkend stretli v Ružomberku na prvom mediálnom školení. Podujatie s názvom Zasvätení ON-LINE pripravil v rámci projektu Z4Z časopis Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). V Mediálnom centre KU pod strechou novej univerzitnej knižnice sa školilo 30 rehoľníkov z približne 13 reholí. Absolvovali úvod do televíznej,

Stretnutie grécko-katolíckych vyšších predstavených a formátorov

Dňa 26. júna 2014 sa v kláštore redemptoristov v Michalovciach stretli grécko-katolícki vyšší predstavení a formátori na svojom už 12. stretnutí. Boli zastúpené všetky grécko-katolícke rehole pôsobiace na Slovensku (baziliáni, baziliánky, redemptoristi, redemptoristky a služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie). Na úvod sme sa podelili s nedávnymi udalosťami či podujatiami v našich reholiach a taktiež tým, čo najbližšie plánujeme. Hlavným obsahom pracovného

Nová evanjelizácia a komunitný život

Prednáška pátra Milana Bubáka, SVD na tému „Nová evanjelizácia a komunitný život“, ktorú mal pre vyššie predstavené zhromaždené na jarnom plenárnom zasadnutí KVPŽR v dňoch 20. – 21. marca 2014 v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni v Spišskej Novej Vsi.

Seminár o sprevádzaní v zasvätenom živote

V dňoch 20. – 23. februára 2014 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre, prebiehal seminár na tému: „Sprevádzať, viesť v zasvätenom živote a antropologické pohľady na súčasné výzvy pre zasvätený život.” Prednášky viedol Profesor Hans Zollner, SJ; Rektor Inštitútu psychológie na prestížnej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku. Pre 80 zúčastnených rehoľných bratov a sestier bol v úvode sympózia