Druhá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 26. – 28. mája sa v Brehove pri Trebišove konala 2. časť IV. volebnej kapituly Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov.
Zhromaždení bratia zvolili na obdobie nasledujúcich štyroch rokov predstavených (gvardiánov) kláštorov. Pre Bratislavu, Levoču a albánsky Fier boli za gvardiánov opätovne zvolení bratia Peter Gallik, Adam Baran a Jaroslav Mária Cár, ktorí tento úrad zastávali aj v predchádzajúcom období. Novým gvardiánom v Spišskom Štvrtku sa stal br. Róbert Gajderus a v Brehove br. Samuel Hurajt. Za nového magistra juniorátu v Bratislave bol zvolený br. Martin Mária Kollár.

Bratia si najprv vypočuli návrh plánu rozvoja kustódie, ako aj návrhy kapitulných uznesení, ktoré pripravilo vedenie kustódie na základe podnetov, ktoré dostali počas prvej časti kapituly v apríli tohto roku. Následne sa bratia rozdelili do dvoch skupín, v ktorých diskutovali o prednesených materiáloch. Závery diskusií boli spoločne prejednávané a postupne bol schválený 4-ročný plán ako aj 4 uznesenia. Po následnej voľbe gvardiánov a magistra juniorátu noví predstavení zložili vyznanie viery a prísahu. Kapitula bola ukončená modlitbou za zosnulých.
Zdroj: Sekretariát Kustódie minoritov na Slovensku