Interjuniorát: Ideálna komunita neexistuje. Ak, tak iba v nebi.

Viac než štyridsať mladých sestier s dočasnými sľubmi  z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami obsadilo kňazský seminár. Na Spišskej Kapitule síce došlo k revolúcií, ale žiadne povolanie, či spiritualita neboli ohrozené.
Spišská Kapitula, 23.4.2017
Cez víkend Božieho milosrdenstva sa uskutočnilo medzikongregačné stretnutie mladých sestier s dočasnými sľubmi – tzv. interjuniorát. Juniorky uvažovali a zdieľali sa o spoločnom živote v komunite a jeho ťažkostiach a výzvach. Týmto spoločným časom sprevádzal sestry salezián a skúsený formátor don Štefan Turanský.
V štyroch blokoch don Turanský sestrám ponúkol náhľad do základných princípov komunitného života, no neobišiel ani základné konfliktné skutočnosti, ktoré sa v komunitách často vyskytujú. „V našich komunitách nie sú problémom konflikty a napätia, ale spôsob, akým sa im čelí. Konflikty sú nevyhnutné. Sú znakom, že sme živou komunitou,“ osvetlil don Štefan a ponúkol tak aj viacero ciest ako konfliktom v komunite čeliť. „Dokonalá komunita neexistuje. Ak, tak iba v nebi,“ otvorene viackrát zopakoval.
Po každom zo štyroch vstupov prednášajúceho bol priestor na zamyslenie, prácu a zdieľanie v skupinách. Viaceré sestry zhodnotili, že ich tento čas v skupine veľmi obohatil a povzbudil. Mali možnosť zakúsiť, že v zásade všetky rehole sa boríme s tými istými problémami, lebo všade sa stretávame so živými osobami.
Stretnutia interjuniorátu ženských reholí sa od roku 2011 konajú spravidla raz ročne. Organizačne ich zastrešuje teologicko-spirituálna komisia pri KVPŽR. Ich cieľom je sprostredkovať mladým sestrám priestor na zdieľanie, vzájomné spoznanie medzi sebou aj pre hľadanie ďalších možností spolupráce do budúcnosti.
sr. Mery
[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“59″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“100″ thumbnail_height=“75″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show as slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]