P. Baptista Jozef Chládecký OFM – legenda kremnických ulíc

Chváliť nám treba slávnych mužov…(Kniha Sirachovcova, 44. kapitola)

Dňa 30. októbra 2012 uplynulo 30 rokov čo túto zem opustil P. Baptista Jozef Chládecký OFM. Pre mnohých na Slovensku je jeho život neznámy. Jeho skromný život sa nevyznačoval popularitou masmediálneho typu „celebrity“. Práve naopak. Jeho verná služba veriacemu ľudu bola skrytá a nenápadná.
P. Baptista Jozef Chládecký OFM, sa narodil 29. apríla 1908  v Žiline. Po základných štúdiách vstúpil do Rehole menších bratov – Františkánov. Vysvätený za kňaza bol v roku 1930. O dva roky neskôr bol ako výpomocný duchovný povolaný do Kremnice, kde sa mal stať učiteľom náboženstva pre deti so sluchovým postihnutím. Ukázalo sa, že táto voľba nebola náhodná, ale práve naopak, bola požehnaná. Takmer 50 rokov strávil P. Baptista v Kremnici a venoval sa veriacim kremnickej farnosti. Jeho srdcovou záležitosťou bola práve služba deťom so sluchovým postihnutím, ale aj ich rodinám a príbuzným.
Život v Kremnici a na Slovensku v tom čase nebol jednoduchý. Vieme, že to bolo obdobie vojny, zatvárania kláštorov a komunistického režimu. Všetky tieto skúšky sa podarilo s Božou milosťou P. Baptistovi zvládnuť, aj keď si to odnieslo jeho zdravie (prežil týfusové ochorenie, ktoré získal, keď sa staral o ľudí s týmto ochorením).
Tento rok mu bola pri príležitosti tohto výročia odhalená pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na farskom kostole sv. Františka z Assisi v Kremnici. Taktiež bola pri tejto príležitosti zostavená krátka publikácia „P. Baptista Jozef Chládecký OFM – … legenda kremnických ulíc…“, ktorá bola spracovaná z dostupných kroník, materiálov a spomienok na P. Baptistu. Iniciatíva tejto spomienky vzišla pred rokmi z osobného svedectva zosnulého Mons. Rudolfa Baláža, ktorý bol vychovávaný P. Baptistom a bol veľmi oslovený svedectvom jeho jednoduchého a predovšetkým duchovného života. Vo svojom liste bratom františkánom napísal svojho času Mons. Rudolf Baláž toto svedectvo: Osobne nikdy nezabudnem na vzácneho pátra Jozefa Baptistu Chládeckého, človeka nesmierne múdreho a zároveň skromného. Bol skutočným otcom nepočujúcich žiakov… tento človek a svätý kňaz bol vo svojej jednoduchosti a stále s ružencom, ktorý mu ovieval na ruke, symbolom kremnických ulíc.
P. Baptista bol skutočnou legendou, ktorá zostala v mysliach a životoch mnohých ľudí nielen z Kremnice, ale aj detí z celého Slovenska, ktoré v tom čase navštevovali špeciálne školy v tomto meste. To dosvedčujú aj slová z farskej kroniky v Kremnici, kde nachádzame toto svedectvo: „Musel sa naučiť vedľa základných vecí poznať i kopu zdánlivo nedôležitých drobnostíako prísť do triedy, ako pracovať s hlasom, kedy sa otočiť k tabuli, koho napomenúť a čo prehliadnuť, čo zdôrazniť hoci aj trikrát a o čom sa len zmieniť. Musel prežiť aj niekoľko mesiacov nezdarov, kým sa stal dobrým pedagógom. Chládecký mal preto úspechy v škole, lebo mal lásku k deťom…
Jeho základnou kvalitou bola sympatia k jeho zverencom. A preto aj silný pocit zodpovednosti za nich. Vedel pochopiť náreky aj túžby zatrpknutých duší, ostýchavých či zaostávajúcich, vyhlásených uličníkov. Dokázal deti vhodne pochváliť i potrestať a mnohým zo svojich žiakov poradiť lepšie než ich rodičia. Že ho žiaci mali radi, svedčí, že dostával od nich listy, pozdravy z výletov, zo sobášov, z cudziny, kde trávili svoje pobyty. Chládecký bol neoceniteľnou osobnosťou v práci na formovaní detskej duše pre večný život. V Kremnici pôsobil 49 rokov.
Z „nepochopiteľných“ dôvodov bol v novembri 1981 presťahovaný do Charitného domova pre kňazov v Pezinku. P. Baptista Jozef Chládecký zomrel dňa 30. októbra 1982, vo veku 74 rokov.
V závere chceme vysloviť želanie, aby sa na jeho životné dielo nezabudlo. Jeho láska k ľuďom vychádzala z lásky k Bohu, za ktorým sa ako 17 – ročný rozhodol kráčať. Vyzdvihovaný otcovský prístup k ľudom je výzvou pre všetkých mužov, otcov i kňazov dnešnej doby a môžeme povedať, že aj vzorom pre „novú Evanjelizáciu“ životom pokánia a osobného svedectva.
Veríme, že aj dnes by všetku túto poctu „neprijal“ pre skromný františkánsky spôsob života. Ale výzva Ducha Svätého z úvodného citátu z Knihy Sirachovcovej je v tomto prípade väčším imperatívom. Preto vypočujme P. Baptistu v tom najdôležitejšom, že nie on – služobník Boha je dôležitý, ale darca života – dobrý Boh je ten, komu máme vzdávať tú najväčšiu vďaku a oslavu. Česť pamiatke a životnému dielu P. Baptistu Jozefa Chládeckého.
Keďže si myslíme, že stále nemáme všetky informácie o jeho živote, prosíme vás o zaslanie vašej spomienky či osobného svedectva o jeho živote.
Kontakt: Rehoľa menších bratov – Františkánov, Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Zostavil: fr. Felix Mária Žiška OFM, kňaz pre nepočujúcich v Bratislave
[nggallery id=28]