18. október – Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

RENATE – Európska sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pripomína Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. október.
Pripojme sa v tento deň k modlitbám za odstránenie tohto zla.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. októbra, sr. Bohdana, CJ – členka Európskej siete rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE, pozýva na diskusiu v UPC v Bratislave na túto tému.