Na ceste s Jánom Krstiteľom v hľadaní Božej vôle

Termín:

• 23.- 25 .11.2012.
• Začiatok v piatok okolo 19.00 hod., ukončenie v nedeľu okolo 10.00 hod.

Miesto konania:

Rehoľný dom Salvatoriánov
Nitrianska 38
949 01 Nitra, Slovensko
Možnosť prihlásiť sa telefonicky alebo e-mailom do 18.11.2012.
Kontaktná osoba:
sr. Ewelina Bonalska, Salvatoriánka
E-mail: evelinsds@gmail.com
Telefón: 0918 272 135