Nový predseda KVRP

V dňoch 8. – 9. 10. 2012 sa na Donovaloch zišlo 22 členov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku /KVRP/ na svojom pravidelnom plenárnom zasadnutí. Zúčastnil sa ho aj Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Vo svojom príhovore prítomných povzbudil, aby v čase biskupskej synody o novej evanjelizácii a Roku viery svojou charizmou pracovali na obnove Cirkvi. Druhý vatikánsky koncil naznačil línie, ale musíme do jeho realizácie vkladať to osobné – osobný vzťah, osobné zaangažovanie sa a aj osobnú obetu. Rok viery sa môže stať príležitosťou pre jednotlivé rehole ako i miestne komunity, aby sa vrátili k prvotnej horlivosti, aby sa obnovil duch, ktorého môžeme vnímať novým spôsobom.
Predseda KVRP ThLic. Ján Halama, SVD, oznámil po roku svoju rezignáciu. Účastníci preto venovali svoju pozornosť voľbe nového predsedu, ktorým sa stal Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM.
Nový predseda KVRP sa narodil v Prešove. Študoval na elektrotechnickej priemyslovke a hneď po maturite vstúpil do Rehole menších bratov – Františkánov. Prvé sľuby zložil v roku 1996, slávnostné v roku 2001. Štúdium filozofie absolvoval v Bratislave a štyri roky štúdia teológie na Studium Theologicum Jerosolymitanum v Jeruzaleme. Za kňaza bol vysvätený v roku 2006 a za provinciála františkánov bol zvolený v roku 2010.
Zmeny nastali aj v rade KVRP, ktorej novým členom sa stal Václav Hypius, CSsR. Plénum sa ďalej venovalo niektorým rozbehnutým projektom KVRP – permanentnej formácii rehoľných kňazov, časopisu Zasvätený život, ako aj fungovaniu Domu sv. Gorazda. Taktiež sa hovorilo o aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú legislatívy a fungovania KVRP a vzájomnej spolupráce s PBE a CSS.
Úlohou Konferencie, ktorej štatút schválila apoštolská stolica, je podporovať a rozvíjať zasvätený život, spolupracovať na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, ako aj udržiavať kontakt s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi, s jednotlivými dikastériami rímskej kúrie, podporovať snahy Konferencie biskupov Slovenska a spolupracovať s ňou ako i s jednotlivými biskupmi.
 

P. Tomáš Brezáni, CM
sekretár KVRP