Úvodné stretnutie internoviciátu

V dňoch 21. – 23. októbra 2011 sa v priestoroch Exercičného domu Misijnej spoločnosti SVD v Nitre na Kalvárii konalo úvodné stretnutie formátoriek s prednášajúcimi a vyššími predstavenými ženských rehôľ na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo  predstaviť prítomným projekt internoviciátu, vyjadriť očakávania, obavy a vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu  a obohatenie.
Stretnutie sa začalo v piatok večer prácou formátoriek, ktoré formulovali svoje očakávania na jednotlivých prednášajúcich. Sobotňajšie stretnutie otvorila predsedníčka KVPŽR – sestra Justína Kostúrová, OP. Dopoludňajšieho bloku sa zúčastnili vyššie predstavené ženských reholí na Slovensku a prednášajúci. Sme im veľmi vďačné za atmosféru načúvania, záujmu a za veľkú podporu a dôveru, ktorú nám prejavili.
Zvyšok stretnutia strávili formátorky prácou na príprave novembrového stretnutia, výmenou skúseností a spoločným duchovným odovzdaním 29 noviciek a 16 formátoriek, ako aj celého projektu na rok 2011/2012, do rúk Boha – hlavného  formátora. Jedným z  výsledkov stretnutia bolo aj vytvorenie spoločnej mailovej adresy, ktorú dávame do pozornosti zúčastneným sestrám, ale aj tým, čo by chceli získať, či poskytnúť viac informácií týkajúcich sa internoviciátu: internoviciatsk@gmail.com
Na záver tejto správy chcem vyjadriť za všetky formátorky veľkú vďaku za akúkoľvek podporu, za umožnenie aj ich ďalšej formácie a rastu prostredníctvom účasti na tomto spoločnom projekte.

sr. Blandína Angelovičová, OSU

[nggallery id=17]