Pozvánka na slávnostné vešpery

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku pozýva všetkých kňazov, rehoľníkov a zasvätených na slávnostné vešpery a požehnanie Kláštora sv. Augustína v Košickej Novej Vsi, dňa 12. novembra 2011 o 18:30 hod. Vešperám bude predsedať o. arcibiskup mons. Bernard Bober, košický metropolita za účasti P. Gianfranca Casagrandeho, OSA, provinciála talianskej augustiniánskej provincie.