KVRP má nového predsedu

Konferencia vyšších rehoľných predstavených má nového predsedu. Saleziána, dona Karola Maníka SDB po troch rokoch vystriedal verbista páter Ján Halama SVD, ktorý sa stal aj predsedom rady Konferencie. Rozhodli o tom jej zástupcovia, ktorí sa od 10. do 11. októbra zišli na pravidelnom plenárnom zasadnutí na Donovaloch. Podpredsedom Konferencie sa na druhé funkčné obdobie stal vincentín páter Jozef Noga CM. Ďalšími členmi rady sú premonštrát P. Ambróz Martin Štrbák OPraem, salezián don Karol Maník SDB a františkán br. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM.
Úlohou Konferencie, ktorej štatút schválila apoštolská stolica, je podporovať a rozvíjať zasvätený život, spolupracovať na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, ako aj udržiavať kontakt s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi, s jednotlivými dikastériami rímskej kúrie, podporovať snahy Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a spolupracovať s ňou, ako i s jednotlivými biskupmi.
Ján Halama SVD pochádza z Tepličky nad Váhom. Ako osemnásťročný vstúpil do kňazského seminára Spoločnosti Božieho Slova. V roku 1997 bol vysvätený za kňaza. Základné teologické štúdiá absolvoval v Nyse (Poľsko) a v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdiá v oblasti ekumenizmu absolvoval v rokoch 1996 – 1998 a v rokoch 2006 – 2008 na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Ľubline (Poľsko). V rokoch 1998 až 2004 bol prefektom v kňazskom seminári Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave a zároveň prednášal na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2004 – 2010 bol správcom farnosti v Terchovej. V máji 2010 sa stal provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku. Zaujíma sa o duchovné cvičenia, ekumenické vzťahy a cyrilometodskú tradíciu.
[nggallery id=15]