Stretnutie Rady KVRP

24. 11. 2009 v Bratislave sa konalo pravidelné stretnutie Rady KVRP.
Pravidelné zasadnutie Rady KVRP sa koná 4-krát do roka. Rada sa stretla dňa 24. 11. 2009 v Bratislave, aby si vypočula referáty jej jednotlivých členov o im zverených úlohách. Prvou bola príprava vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční 5. mája 2010 v Bratislave v spolupráci s ÚPN a RKCMBF UK. Bude venovaná likvidácii kláštorov na Slovensku a začne sa slávením Eucharistie v katedrále sv. Martina. Pri tejto príležitosti bude dňa 18. 4. 2009 o 11.00 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove spomienková sv. omša. Rada sa ďalej zaoberala financovaním časopisu Zasvätený život, jeho výrobou a distribúciou. Venovala sa tiež otázke aktualizácie internetovej stránky a možnosti jej vynovenia a prepojenia s časopisom. Zlatým klincom programu bola informácia o misiách v Bratislave, ktoré sa veľmi sľubne rozvíjajú a možno ich podporiť svojimi modlitbami, ako aj konkrétnou pomocou a angažovaním pri príprave ako aj realizácii. Bratislava sa má na čo tešiť, už teraz sa na prácu teší 17 misijných tímov z rôznych rehoľných inštitútov. Bližšie info možno získať na internetovej stránke www.misieba.sk.