Nový provinciál kapucínov

Novým provinciálom kapucínov na Slovensku je Fidel Marko Pagáč, OFMCap.

V dňoch 23. – 28. mája 2009 sa zišli všetci bratia Slovenskej provincie kapucínov s večnou profesiou v Čičmanoch, aby slávili VII. provinciálnu kapitulu. Generálneho ministra Maura Johriho zastupoval generálny definítor Jure Sarcevic.
Všetci zhromaždení bratia rekapitulovali minulé trojročie a zamýšľali nad františkánskym zasväteným životom a jeho výzvami. Pracovali na viacerých materiáloch, ktoré vopred pripravili pracovné komisie.
Provinciálna kapitula taktiež zvolila nové vedenie provincie: Služby provinciálneho ministra sa opäť ujal Fidel Marko Pagáč, provinciálnym vikárom sa stal Miroslav Kulich a ďalšími definítormi boli zvolení bratia Ladislav Tkáčik, Vladimír Polák a Branislav Fabo.
[nggallery id=5]