Likvidácia reholí a ich život v „ilegalite“ v rokoch 1950 – 1989

Pozvánka na vedeckú konferenciu pri príležitosti 60. výročia „akcie K“.

Ústav pamäti národa v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku organizuje pri príležitosti 60. výročia zásahu proti reholiam v Československu, tzv. „akcie K“, vedeckú konferenciu Likvidácia reholí v Československu a ich život v „ilegalite“ v rokoch 1950 – 1989, ktorá sa uskutoční v Bratislave 5. mája 2010. Cieľom konferencie je priblížiť rôzne aspekty existencie reholí v komunistickom Československu od násilného prerušenia ich činnosti v roku 1950 až po pád totalitného režimu v roku 1989. Predovšetkým chce však poukázať na ich „ilegálne“ pôsobenie, ktoré ešte nebolo z pohľadu historiografie dostatočne spracované.
Viac informácií o konferencii, ako aj tematický obsah jednotlivých blokov nájdete v tomto dokumente, prípadne na stránke www.upn.gov.sk.