Zasadnutie Rady KVRP

Dňa 13. októbra 2010 sa v novozriadených priestoroch kancelárie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Miletičovej 7 v Bratislave konalo zasadnutie Rady KVRP.
Dňa 13. októbra 2010 sa v novozriadených priestoroch kancelárie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Miletičovej 7 v Bratislave konalo zasadnutie rady KVRP. Tá sa zaoberala aktuálnymi otázkami – práve prebiehajúcimi misiami v Bratislave, rozpočtom KVRP na budúci rok, prípravou seminára na tému Kultúra života – kultúra smrti, ako aj zasadnutím pléna KVRP, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12.- 13. novembra v Košiciach. Ďalšie zasadnutie rady bude 25. januára 2011.