Mesiac: október 2010

Mesiac: október 2010

Františkánske jubileum

16. apríla 2009 uplynulo presne 800 rokov od momentu, keď pápež Inocent III. ústne schválil spôsob života Františkovi z Assisi a jeho prvým spoločníkom.

62. plenárne zasadnutie KBS

V dňoch 16. a 17. marca 2009 sa na Donovaloch uskutočnilo 62. plenárne zasadanie KBS. Zúčastnilo sa ho 17 slovenských biskupov, apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana a ako hosť aj predseda našej konferencie, P. Karol Maník, SDB.

Požiadavka na novelizáciu zákona

KVRP, vychádzajúc z pracovného stretnutia zriaďovateľov cirkevných škôl zriadených mužskými rehoľami, adresovala ministrovi školstva požiadavku, aby bol pri prebiehajúcej zmene školskej legislatívy novelizovaný Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.