Jesenné zasadnutie pléna KVRP

Jesenné plenárne zasadnutie KVRP sa konalo v dňoch 12. – 13. 10. 2009.

Na jesennom plenárnom zasadnutí KVRP sa v dňoch 12. – 13. 10. 2009 zúčastnilo 23 vyšších rehoľných predstavených. Pri neformálnom stretnutí boli predstavení noví provinciáli – jezuita Peter Bujko a dominikán Reginald Adrián Slavkovský, ako aj nový sekretár Tomáš Brezáni, CM. Konferencia sa zaoberala aférou, ktorú prežívali bratia františkáni a dohodla sa na zverejnení oficiálneho stanoviska po skončení kauzy. Na programe boli aj voľby do Stálej rady KVRP, ktorú posilnil Fidel Marko Pagáč, provinciál kapucínov. Ďalším bodom programu boli aktuálne informácie o príprave časopisu Zasvätený život ako aj o organizovaní vedeckej konferencie pri príležitosti 60. výročia likvidácie kláštorov. Nasledovala diskusia o možnostiach pomoci kňazom, ktorí sa ocitli v ťažkostiach. Záver stretnutia patril informácii o pripravovaných bratislavských misiách, ktoré budú v dňoch 16. – 24. 10. 2010.
K tomuto zasadnutiu bola vydaná tlačová správa.