Vyhlásenie ku kauze „Františkáni“

Vyhlásenie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských reholí ku kauze „Františkáni“.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených mužských reholí a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku vyjadruje svoju duchovnú blízkosť a plnú podporu reholi františkánov, ktorá bola v posledných mesiacoch podrobená tvrdej skúške. Čeliť obvineniam zo sexuálneho zneužívania maloletých je závažná vec, o to viac, keď sú obvinenými členovia rehole. Čas ukázal, že obvinenie nebolo založené na pravde a medializácia niektorých médií bola neprimeraná a nepravdivá. Prečo bola na začiatku vykonaná taká masívna domová prehliadka v kláštore františkánov? Prečo niektoré médiá uverejnili nepravdivé fakty, čím vážne poškodili dobré meno rehole? Kto napraví pošliapané meno? Kto si prizná zodpovednosť za neadekvátne počínanie polície a mediálne pošliapanie rehole? Tieto a podobné otázky sa nám vynárajú na konci celej kauzy a sme presvedčení, že to nemôže upadnúť do zabudnutia.
Ako predstavitelia rehoľného života na Slovensku preto podporujeme začaté právne kroky bratov františkánov na morálne zadosťučinenie zo strany spomenutých médií a vyzývame vedenie TV JOJ, ako aj vedenie denníkov Nový čas a Plus jeden deň k verejnému ospravedlneniu a očisteniu dobrého mena rehole, ako aj k ich finančnému odškodneniu. Súčasne ďakujeme tým médiám, ktoré sa snažili o objektívnosť a pravdivosť.
Karol Maník, SDB, predseda KVRP
sr. M Justína Kostúrová, predsedníčka KVPŽR