Stretnutie s Mons. Chauturom

Dňa 17.septembra 2010 sa v Košiciach stretli predsedovia Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sestra Justína Kostúrová a Konferencie vyšších rehoľných predstavených Karol Maník s Mons. Milanom Chauturom.
Dna 17.septembra 2010 sa v Košiciach stretli predsedovia Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sestra Justína Kostúrová a Konferencie vyšších rehoľných predstavených Karol Maník s Mons. Milanom Chauturom, ktorý sa stal koncom júna zodpovedný za Radu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS. V priateľskom rozhovore v rodinnej atmosfére predstavili jednotliví predsedovia ženské a mužské rehole a spôsob fungovania jednotlivých konferencií. Následne sa dohodli na vzájomnej spolupráci a forme stretávania sa. Na záver otec biskup pozval hostí na spoločný obed a ukázal im priestory svojej rezidencie.