Kategória: KVPŽR

Súď ma a skúšaj

Tento výňatok z Knihy žalmov Starého zákona je názvom dokumentárneho filmu, ktorého slávnostná premiéra sa uskutočnila dňa 25. apríla 2013 v kinosále Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ul. v Bratislave. Dokumentárny film nie „konzerva“, teda akýsi zmapovaný, popísaný zreštaurovaný záznam, či kronika historických, spoločenských a politických udalostí. Dokumentárny film je „zrkadlo“, odraz, reflexia, interpretácia sociálnych

Apoštolský nuncius prijal delegáciu rehoľníkov

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal dňa 26. 02. 2013 delegáciu rehoľníkov, ktorú tvorili členovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ako aj Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Stretnutie sa koná každoročne vo februári pri príležitosti Dňa zasväteného života.

List Svätému Otcovi

Svätému Otcovi Benediktovi XVI. bol dňa 12. 2. 2013 zaslaný list v mene všetkých vyšších predstavených mužských a ženských reholí prostredníctvom súčasného prezidenta Únie európskych konferencií vyšších predstavených – pátra Giovanniho Peragine, ccrsp (predsedu Albánskej konferencie vyšších predstavených). List Svätému Otcovi  

Zástupcovia ženských a mužských reholí prijali členov tímu SDM

Bratislava 27. decembra 2012 – Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM a predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Justína Kostúrová sa v utorok 18. decembra 2012 stretli v Bratislave s členmi Organizačného tímu Svetových dní mládeže (SDM) na Slovensku Martinom Janusom a Ondrejom Chrvalom, ktorí zároveň pôsobia v Rade

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 sa v Hoteli ThermalKesov v Poľnom Kesove, okr. Nitra, konalo jarné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Zomrela bývalá predsedníčka KVPŽR

Zomrela sestra, ktorá okrem iného poslania vo svojom živote bola aj predsedníčkou KVPŽR v pohnutých časoch začiatku 90. rokov po páde totality a v spolupráci s vtedajším vedením KVRP sa významne pričinila v procese navracania majetkov reholí od štátu vo vtedajšej ČSFR. parte

Správa z 15. plenárneho zasadnutia UCESM

Zástupcovia národných konferencií vyšších predstavených mužských a ženských rehôľ z celej Európy sa zišli v Lurdoch na 15. plenárnom zasadnutí Únie členských konferencií vyšších predstavených z Európy UCESM (UCESM). Hlavná téma: Život ako povolanie sa niesla celým stretnutím, ktoré trvalo od 19. do 25. marca 2012, v tesnej blízkosti Masabielskej jaskyne v Lurdoch.