Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Pracovná časť zasadnutia, na ktorej sa zúčastnil aj Mons. Milan Chautur, predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS, bola venovaná predovšetkým bilancovaniu a zhodnoteniu uplynulého trojročia.

Volebné zasadnutie svojou voľbou znovu potvrdilo na ďalšie trojročie doterajšiu predsedníčku, ktorou naďalej zostáva sestra M. Justína Kostúrová – generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy. Ostatné členky vedenia KVPŽR boli čiastočne obmenené.
Za podpredsedníčku sestry zvolili provinciálnu predstavenú Kongregácie školských sestier sv. Františka – sestru M. Magdalénu Sumilasovú.
Členkou rady naďalej zostáva sr. Noemi Ondreková – provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Do rady pribudli dve nové členky: sr. Jana Kurkinová – provinciálna predstavená Inštitútu Panny Márie Pomocnice; a sr. Petra Sičáková – provinciálna predstavená Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (gréckokatolíckeho obradu).
Voľby prebiehali podľa platných Stanov KVPŽR schválených vo Vatikáne Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Sestry sa okrem ďalších pracovných otázok a okruhov spolupráce v rôznych oblastiach medzi sebou navzájom, zaoberali aj spoluprácou s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených mužských reholí, a to za účasti jej nového predsedu – pátra Jeremiáša Kvaku, OFM, ktorý na toto zasadnutie tiež prijal pozvanie.
 

sr. Marta Chraščová,
sekretárka KVPŽR

[nggallery id=34]