Apoštolský nuncius prijal delegáciu rehoľníkov

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal dňa 26. 02. 2013 delegáciu rehoľníkov, ktorú tvorili členovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ako aj Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Stretnutie sa koná každoročne vo februári pri príležitosti Dňa zasväteného života.

Prítomných povzbudil, aby v dnešnom svete verne žili svoju charizmu a prehĺbili svoju spiritualitu. Ocenil prítomnosť a činnosť reholí na Slovensku i vo svete a osobne sa zaujímal o sociálne zabezpečenie slovenských misionárov pôsobiacich v zahraničí.
Prítomní rehoľníci informovali o vzájomnej spolupráci v oblasti formácie – internoviciát, o projekte Dom sv. Gorazda v Bacúrove ako aj o postupe v digitalizácii a spracovaní spisov nespravodlivo stíhaných a odsúdených rehoľníkov v rokoch 1948 – 1989. V závere venovali pozornosť aj aktuálnemu dianiu v Cirkvi na Slovensku.
 

Informoval:
P. Tomáš Brezáni, CM
sekretár KVRP