Správa z 15. plenárneho zasadnutia UCESM

Zástupcovia národných konferencií vyšších predstavených mužských a ženských rehôľ z celej Európy sa zišli v Lurdoch na 15. plenárnom zasadnutí Únie členských konferencií vyšších predstavených z Európy UCESM (UCESM). Hlavná téma: Život ako povolanie sa niesla celým stretnutím, ktoré trvalo od 19. do 25. marca 2012, v tesnej blízkosti Masabielskej jaskyne v Lurdoch.

Po krátkom predstavení zástupcov jednotlivých národných konferencií sa účastníkom prihovoril Mons. Joseph William Tobin, CSsR, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (CIVCSVA). Upriamil pozornosť účastníkov na prioritu Božieho slova v zasvätenom živote. Z jeho počúvania a rozlišovania vyrastá poslušnosť a posúva ju do roviny lásky, ktorá sa otvára pre službu. Každé povolanie je spojené s poslaním. Na príklade pôsobenia sv. Pavla vo Filipách, poukázal Mons. Tobin na proces, ktorý je spojený s ohlasovaním evanjelia v súčasnej Európe. Zdôraznil svedectvo srdečnosti a radosti, ktoré majú charakterizovať zasvätené osoby.
Súčasťou plenárneho zasadnutia UCESM bola voľba predsedníctva. Na najbližšie štyri roky bolo zvolené toto vedenie:

  • P. Giovani Peragine (Albánsko) prezident
  • sr. Viviana Ballarin (Taliansko) viceprezident
  • P. Mariano Sedano Sierra (Rusko) člen rady
  • Sr. Ivanka Mihaljevic (Bosna – Herzegovina) členka rady

V pozadí stretnutia sprevádzala účastníkov plenárneho zasadnutia UCESM jednoduchá viera sv. Bernadety Subirusovej, ktorá bola otvorená na prijatie posolstva zjavenia. Návšteva miest spojených s jej životom poukázala na hodnoty vychádzajúce z evanjelia.
Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia mladých rehoľníkov z Francúzska, Litvy, Portugalska a Poľska. Ich svedectvá charakterizovala nádej a entuziazmus, tak príznačný pre mladých ľudí. Okrem svedectva cesty povolania sa títo mladí zasvätení podieľali na záverečnom posolstve, ktoré súhlasne podporili aj účastníci plenárneho zasadnutia UCESM.
V sobotu večer sa účastníci plenárneho zasadnutia UCESM zúčastnili na vigílií osláv 50.výročia zvolania Druhého vatikánskeho koncilu, za účastí biskupov a veriacich zo všetkých francúzskych diecéz.
Nasledujúce plenárne zasadnutie sa bude konať v roku 2014 v Kyjeve na Ukrajine.

Sr. Júlia Milčová, CJ
podpredsedníčka KVPŽR
a poverená zástupkyňa
na 15. plenárnom zasadnutí UCESM

[nggallery id=25]