Zástupcovia ženských a mužských reholí prijali členov tímu SDM

Bratislava 27. decembra 2012 – Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM a predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Justína Kostúrová sa v utorok 18. decembra 2012 stretli v Bratislave s členmi Organizačného tímu Svetových dní mládeže (SDM) na Slovensku Martinom Janusom a Ondrejom Chrvalom, ktorí zároveň pôsobia v Rade Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity.

„Po krátkom zoznámení nám obaja predsedovia predstavili fungovanie ich konferencií. Stretnutie pokračovalo v prezentácii príprav na SDM v Rui de Janeiro a na R13 v Ružomberku,“ hovorí Martin Janus. Potom spolu hovorili o jednej z hlavných aktivít R13, v rámci ktorej by sa mali prezentovať všetky rehole a hnutia na Národnom stretnutí mládeže. „Obaja nám prisľúbili spoluprácu pri oslovovaní a motivovaní jednotlivých rehoľných rádov, aby sa do tejto aktivity zapojili,“ dodáva Ondrej Chrvala.
Návšteva zástupcov Konferencií je súčasťou prípravy na SDM a R13. Národné stretnutie mládeže R13 predstavuje alternatívu pre tých, čo nepocestujú na SDM do Ria de Janeiro.
Zdroj: rio13.sk
Rehoľné spoločenstvo, ktoré sa chce prihlásiť na Expo povolaní, sa dozvie viac v článku Na Slovensku sa po prvýkrát uskutoční Expo povolaní