Súď ma a skúšaj

Tento výňatok z Knihy žalmov Starého zákona je názvom dokumentárneho filmu, ktorého slávnostná premiéra sa uskutočnila dňa 25. apríla 2013 v kinosále Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ul. v Bratislave. Dokumentárny film nie „konzerva“, teda akýsi zmapovaný, popísaný zreštaurovaný záznam, či kronika historických, spoločenských a politických udalostí. Dokumentárny film je „zrkadlo“, odraz, reflexia, interpretácia sociálnych faktov, hľadanie súvislostí, odhaľovanie ich zmyslu a významu cez prizmu doby, ktorú žijeme. Len v tom vidí zmysel a prínos tvorby dokumentu autorka námetu a režisérka filmu sr. Iva Kúšiková (Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého) a s týmto postojom pristúpila k tvorbe celovečerného dokumentárneho filmu „Súď ma a skúšaj“.

Hlavným producentom filmu je Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku, ktorá k výrobe filmu v koprodukčnej spolupráci s firmou AH produktion, s. r. o. prizvala filmu profesionálnu filmársku obec. Slávnostná premiéra filmu sa konala za účasti hlavných účinkujúcich sestier zo siedmych ženských reholí zo Slovenska a Čiech, svedčiacich o represiách komunistickej doby voči náboženskej slobode a reprezentujúcich mnohé ďalšie skryté osudy takmer dvanástich tisícov deportovaných rehoľných sestier. Na prezentácii filmu sa zúčastnilo mnoho zástupcov filmovej a televíznej akademickej obce, odbornej verejnosti, ako aj pozvaní hostia reprezentujúci Katolícku cirkev a jej inštitúcie a zástupcovia organizácii občianskeho života, ktoré pri výrobe filmu poskytli účinnú pomoc.
Dokument rozoberá tému svedectiev sestier prenasledovaných v dobe totalitného komunistického režimu, no nezabúda na ovocie ich utrpenia pre dnešnú dobu, ktoré spočíva vo veľkodušnom sebadarovaní Bohu a zasiatí semena pre rast nových povolaní v Cirkvi na Slovensku, čo konfrontuje s pôvodným zámerom komunistického režimu zničiť život v kláštoroch a rehole ako také do roku 2000.
Film sa prelína v niekoľkých rovinách: detabuizuje prostredníctvom autentických spomienok ešte žijúcich svedkov historické udalosti, o ktorých mnohí súčasníci ani netušili. Zároveň reflektuje krehkú intímnu motiváciu súčasnej mladej intelektuálky zložiť rehoľné sľuby a zasvätiť sa ideálom rehoľného života. Film má tak ambíciu stať sa úvahou o zmysle ženského – ľudského bytia. Ponúka uvažovanie nad našim hodnotovým smerovaním a predstavuje spirituálny rozmer života, ku ktorému pozýva každého i neveriaceho diváka. Je to ponuka i výzva byť zakotvený v zdroji dobra, pokoja a lásky, ktorým sa stal na celý život pre hlavné protagonistky filmu Boh a jeho Láska. Vernosť tomuto Zdroju bezpodmienečne umožnili čisté srdcia schopné odpúšťať a zaujať postoj milosrdenstva. Film chce byť i svedectvom, že sa oplatí zostať verným.
Zámerom autorky bolo ponúknuť produkt pre náročného televízneho diváka širokého vekového, sociálneho a intelektuálneho spektra, ale i študentov a festivalové publikum, ktoré vyhľadáva sociálne dokumenty. Aj to je dôvod, prečo bol film prihlásený na viaceré medzinárodné filmové festivaly.  Po skončení festivalovej fázy jeho uvedenia, bude možné zakúpiť si ho na DVD nosiči. Je vyrobený s možnosťou titulkov v štyroch svetových jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky a taliansky).
Realizácii dokumentu predchádzalo trojročné obdobie zaznamenávania výpovedí 84 rehoľných sestier, ktoré prenasledovanie v 50. rokoch minulého storočia prežili, filmovanie na miestach spojených s vyvážaním sestier a väznením, ako aj štúdium a digitalizácia fotografií a dokumentov súvisiacich s týmto obdobím, a tiež nakrúcanie autentických neopakovateľných situácií v rehoľných spoločenstvách v súčasnosti. Za východiskový materiál sú považované jedinečné svedectvá starých sestier, ktoré zažili likvidáciu kláštorov, následnú deportáciu alebo väznenie. Ide o neopakovateľný materiál s výpoveďami veľkej historickej aj spoločenskej hodnoty.
Realizáciu filmu finančne a vecne podporili: Audiovizuálny fond SR, Konferencie biskupov USA, Sestry svätého Jozefa z Kansas, Konferencia biskupov Slovenska, First Catholic Slovak Ladies Association z Ohio, Katolícka univerzita Ružomberok a členky Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.
Ďakujeme všetkým za pozitívnu odozvu po vzhliadnutí premierovaného dokumentu a veríme, že sa stane účinným nástrojom ďalšieho vzdelávania i evanjelizácie.

sr. Marta Chraščová, sekretariát KVPŽR

[nggallery id=37]