Kategória: KVPŽR

Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc.

Požehnané Vianoce!

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

Projekt Svedkovia viery – filmovanie v Česku

(4. 9. – 9. 9. 2011) V tomto roku 2011 uplynulo 60 rokov od vtedy ako 12. 10. 1951 boli násilne vyvezené prvé rehoľné sestry do Poříči u Trutnova a postupne aj do iných miest v Česku na ťažké práce v textilných továrňach. Trojročný projekt „Svedkovia viery“ v ktorom sa nafilmovalo okolo 100 svedectiev žijúcich sestier, ktoré prežili zrušenie

Právno-ekonomická komisia informuje

Dňa 18. októbra 2011 sa pod záštitou právno-ekonomickej komisie KVPŽR uskutočnilo pracovné stretnutie provinciálnych ekonómiek, na ktoré prijalo pozvanie 26 sestier zo 48 pozvaných ženských reholí. Podujatie sa konalo v priestoroch provinciálneho domu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislave a malo prevažne informačný charakter.

Zasadnutie rady KVPŽR

Dňa 4. mája 2011 sa v priestoroch provinciálneho vedenia Kongregácie školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KVPŽR. Všetky prítomné členky sa zaoberali okrem správ z činnosti a aktuálnych dianí jednotlivých komisií pri KVPŽR aj zhodnotením spolupráce s KVRP a s KBS, ako aj ďalšími krokmi na jej prehĺbenie.