RENATE upozorňuje na riziká

Európska medzinárodná sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE upozorňuje na riziká počas Olympiády 2012 v Londýne.
S nastávajúcimi olympijskými hrami sa predpokladá, že  by mohli viesť k väčšiemu počtu ľudí obchodovaných do Anglicka.
Miestam, kde sa stretávajú ľudia z najrôznejších kútov sveta a rozličných kultúr, sa nevyhýbajú ani negatívne vplyvy, ako sú riziká falošných náborov v rámci obchodovania s ľuďmi.
V rámci takýchto náborov ide o „falošné pracovné ponuky od agentúr, ktoré ponúkajú prácu či štúdium. Potom už nastupuje klasický model obchodovania: obchodníci vezmú obetiam doklady pod rozličnými zámienkami, nasleduje vydieranie a manipulácie, potom psychické a fyzické týranie, až po obmedzovanie osobnej slobody – obeť teda nemá šancu uniknúť.“
Veľká Británia je cieľovou krajinou pre mužov, ženy a deti najmä z Afriky, Ázie a Východnej Európy, ktorí sú vystavení sexuálnemu zneužívaniu, nútenej práci, domácemu otroctvu, nútenej pouličnej kriminalite, pestovaniu marihuany, zneužívaniu sociálnych benefitov  a núteným sobášom.
RENATE upozorňuje, aby ľudia boli vnímaví na realitu, ktorú často nevnímame, lebo o nej nevieme. Dostatočná informovanosť a prevencia môže ľuďom zjednodušiť cestovanie a napríklad ich varovať pred negatívnymi skúsenosťami pri hľadaní práce v zahraničí.“
Preventívne informácie pred vycestovaním do zahraničia: www.bezpecnecestovanie.iom.sk
Súvisiaca kampaň:
http://www.charita.sk/aktuality/pocas-olympiady-bude-dolezite-nedat-sancu-obchodnikom-s-ludmi
http://www.charita.sk/aktuality/obchodovanie-s-ludmi-a-olympiada-v-lond-ne
Internetové videá o obchodovaní s ľuďmi:
http://www.renate-europe.net/index.php?content=seethis

Sr. Bohdana Bezáková, CJ