Celosvetové stretnutie jezuitov v Nairobi (70. kongregácia prokurátorov)

Hlavné mesto Kene Nairobi je od konca júna až do polovice júla 2012 dejiskom celosvetového stretnutia jezuitov. Koná sa tu 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej, na ktorej sa zúčastňuje generálny predstavený P. Adolfo Nicolás SJ a zvolení prokurátori, zástupcovia za každú jezuitskú provinciu alebo región. Zastúpených je 84 jezuitských provincií. Slovenskú provinciu v Nairobi zastupuje P. Viliam Karľa SJ. Po prvý raz v histórii sa podobné celosvetové zhromaždenie jezuitov koná mimo Európy.
Účastníci si od 29. júna do 8. júla vykonajú duchovné cvičenia a stretnú sa individuálne s P. Adolfom Nicolásom. Vlastné zasadnutie sa začne 9. júla a potrvá do 16. júla. Bude to v poradí už 70. kongregácia prokurátorov od r. 1540, kedy bola Spoločnosť Ježišova oficiálne schválená pápežom Pavlom III. Prokurátori na kongregácii zhodnotia stav rehole a budú hlasovať o tom, či je potrebné zvolať aj generálnu kongregáciu.
Generálna kongregácia sa na rozdiel od kongregácie prokurátorov zaoberá schvaľovaním nových textov rehoľných dekrétov a spravidla sa spája s voľbou nového generálneho predstaveného. Jezuitských generálnych kongregácií bolo doposiaľ 35, ostatná bola v Ríme v r. 2008.
Spoločnosť Ježišova mala k 1. 1. 2012 spolu 17 637 členov. Slovenská provincia má aktuálne 98 členov, z toho 80 kňazov, 10 bratov, 6 školastikov a 2 novicov.