V Kremnici odhalili pamätnú tabuľu františkánovi Baptistovi Chládeckému

Odhalením pamätnej tabule pátrovi Chládeckému v sobotu 26. mája 2012 podvečer, pri františkánskom, dnes Farskom kostole sv. Františka Assiského v Kremnici, vyvrcholila slávnosť 20. výročia Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku.
Františkán páter Baptista Jozef Chládecký (nar. 1908 – 1982) v Kremnici pôsobil 50 rokov a tu položil základy pastorácie nepočujúcich. Ako na neho neraz spomínal aj biskup Rudolf Baláž, páter Baptista bol legendou kremnických ulíc, teda bol obľúbeným priateľom Kremničanov a roky pôsobil ako pedagóg v tunajších školách.
Pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia úmrtia pátra Chládeckého a 20. výročia občianskeho združenia nepočujúcich veriacich mu na priečelí kostola odhalili pamätnú tabuľu. Počas slávnostného aktu sa obyvateľom Kremnice a nepočujúcim prihovorili aj netere pátra Chládeckého, pani Karasová a pani Palčeková.
Pamätnú tabuľu požehnal provinciál františkánov p. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. Osobnosť pátra Chládeckého priblížil p. Félix Mária Žiška, OFM. Ten pracoval na myšlienke pamätnej tabule a začal zhromažďovanie biografických faktov zo života pátra Chládeckého.

Slávnosť v Kremnici pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval provinciál p. Jeremiáš Kvaka. V homílii sa prihovoril p. Félix Žiška. Prítomných pozval k spoločnému poďakovaniu za dary Ducha Svätého, ktoré Boh dal Baptistovi Chládeckému. Poukázal na odovzdávanie lásky k nepočujúcim veriacim a odovzdávanie toho svedectva, ktoré začalo pri pôsobení pátra Chládeckého. Následne biskup Baláž motivovaný Chládeckým poveril diecézneho kňaza Františka Bartoša, ktorý sa zaslúžil o vznik dnešného Kresťanského centra nepočujúcich.

Zuzana Juhaniaková