Svätý Otec si uctil pamiatku svojho zosnulého spovedníka

V stredu 20. júna, vo veku 77 rokov, po vážnej chirurgickej operácii zomrel v Ríme P. Mariusz Paczóski OFMConv., dlhoročný spovedník Sv. Otca Benedikta XVI.
Páter Mariusz sa narodil 29. augusta 1935 v Poľsku. V roku 1951 vstúpil do Rehole minoritov. Študoval v Lodzi a v Krakove. Za kňaza bol vysvetený v roku 1960.
Pracoval v rôznych kláštoroch v Poľsku.V roku 1977 na Lublinskej Univerzite získal doktorát z práva. Plnil úlohy magistra novicov, provinciála a od roku 1983-1989 bol predsedom Konferencie vyšších rehoľných predstavených v Poľsku. Významnou kapitolou jeho života bola príprava podkladov pre kanonizáciu svojho rehoľného spolubrata mučeníka Pátra Maximiliána M. Kolbeho.
V nasledujúcom období plnil úlohu vicekustóda v Svätého Konventu v Assisi, predstaveného v Niepokalanowe, a od jubilejného roku 2000 slúžil ako spovedník v bazilike sv. Petra na Vatikáne. V roku 2005 bol menovaný do úradu rektora Kolégia Vatikánskych penitenciárov, čo plnil až do roku 2009. Za celé toto obdobie pobytu v Ríme až do svojej smrti slúžil kard. Jozefovi Ratzingerovi a neskôr Jeho Svätosti pápežovi Benediktovi XVI. ako spovedník.
Zomrel v 60. roku rehoľného života a 53. roku kňazstva. V sobotu 23. júna sa konala pohrebná sv. omša v bazilike sv. Petra. Pozostatky P. Mariusza si v sobotu uctil aj sv. Otec súkromnou návštevou v kostole sv. Štefana degli Abissini vo Vatikánskych záhradách, ked sú vystavené k verejnej rozlúčke. P. Mariusz bude odpočívať na cintoríne v Niepokalanowe, pri kláštore, ktorý založil sv. Maximilián a ktorého bol sám dlhoročným gvardiánom.
P. Tomáš Lesňák, OFMConv.