Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie

Únia európskych Konferencií vyšších rehoľných predstavených:

V dňoch 19. – 25. marca 2012 sa v mariánskej svätyni v Lurdoch vo Francúzsku stretnú 38 zástupcovia členských konferencií vyšších predstavených z Európy na svojom 15. plenárnom zasadnutí, ktoré bude zároveň aj volebným. Účastníci sa budú zaoberať témou:

Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie
“Pán prehovoril ku mne takto.” (Jer 1, 4)

Témy troch posledných plenárnych zasadnutí (Duchovný život vzhľadom na východiská v Európe; Život v spoločenstve – aký je to prínos pre Európu?; Nádej ako poslanie) viedli k výberu tejto novej témy, ktorá prináša hlbšiu dynamiku do každého života, t. j. ktorá by chcela zdôrazniť odpoveď na volanie.

Mons. Joseph William Tobin, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života z Vatikánu, bude sprevádzať účastníkov stretnutia programom hlavnej témy a podnecovať ich k uvažovaniam a rozhovorom o nej.

Pán Robert Rochefort, europoslanec za juhozápadné Francúzsko, podá správu o svojich skúsenostiach so sociálnymi otázkami v Európe v rámci témy stretnutia.

Toto zasadnutie zhromažďuje každé dva roky 100 účastníkov, ktorí sú delegovaní za národné konferencie z 27 štátov Európy, zastupujúc tak cca 400 000 zasvätených žien a mužov. Na zasadnutie prijali pozvanie aj hostia, spomedzi ktorých sú očakávaní:

  • rehoľníci a rehoľníčky za konferencie, ktoré zatiaľ ešte nie sú členmi UCESM,
  • zástupcov európskych a medzinárodných inštitúcií cirkvi, okrem iných z týchto organizácií:

CCEE – Rada európskych biskupských konferencií

COMECE – Komisia biskupských konferencií Európskej únie

USG – Únia generálnych predstavených

UISG – Únia generálnych predstavených ženských reholí

CCPE – Rada pracovných spoločenstiev kňazských rád Európy

ELF – Európske fórum národných komisií pre laikov

SEV – Európske združenie pre pastoráciu povolaní

CRC – Kanadská konferencia rehoľníkov

Konferencia rehoľníkov a rehoľníčok Francúzska, ktorá sa podieľa na organizácii tohto stretnutia, pozvala osobnosti života francúzskej cirkvi a politiky:

Mons. Luigi Ventura, apoštolský nuncius

J. E. kardinál André Vingt-Trois, arcibiskup Diecézy Paríž a predseda Francúzskej biskupskej konferencie

Mons. Jacques Perrier, biskup Diecézy Tarbes a Lurdy

Mons. Jean-Louis Papin, biskup Diecézy Nancy a Toul a zodpovedný zástupca z biskupskej konferencie za zasvätený život

sr. Marie-Placide Cazenave, predsedníčka Konferencie kontemplatívnych kláštorov Francúzska

pani Annette Godart, predsedníčka Národnej konferencie sekulárnych inštitútov Francúzska

páter Horacio Brito, rektor pútnického miesta Lurdy

pán Robert Rochefor, demokratický europoslanec za juhozápadné Francúzsko

pán Jean-Pierre Artiganave, primátor Lúrd

sr. Josyane Cluzel, Sestry Krista, generálna sekretárka UCESM

Za Konferenciu vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku (KVPŽR) bude z poverenia jej súčasnej predsedníčky sr. Justíny Kostúrovej (generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy) vyslaná na 15. plenárne zasadnutie UCESM a poverená zastupovať slovenské ženské rehoľné spoločnosti podpredsedníčka KVPŽR – sr. Júlia Milčová – súčasná provinciálna predstavená slovenskej provincie Congregatio Jesu.

oficiálnu správu sekretariátu UCESM preložila a doplnila sr. Marta Chraščová, sekretárka KVPŽR