Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc.
Otec nuncius prítomných povzbudil, aby sa vedeli priblížiť zvlášť k mladým ľuďom, aby pravdy Evanjelia a silu charizmy jednotlivých reholí sprostredkovali zrozumiteľným jazykom, v sile, ktorú v sebe majú bez toho, že by sa ich obsah musel rozriediť. Poďakoval za prítomnosť a kvalitu rehoľného života, ktorý hoci je niekedy menej viditeľný, pretože nerobí zbytočný rozruch, je silným svedectvom. Taktiež vyjadril vďačnosť za nové povolania, ktoré, hoci ich nie je až tak mnoho, predsa sú znamením Božej dobroty a lásky.
Počas stretnutia odzneli otázky o aktivitách reholí počas roku viery a jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Hovorilo sa aj o zabezpečení misionárov pôsobiacich v zahraničí a o možnostiach konkrétnej pomoci pre ich činnosť pre dobro celej Cirkvi. Rehoľné sestry predstavili projekt internoviciátu, pravidelných mesačných stretnutí noviciek i formátoriek zo všetkých reholí, ktorý tvorí súčasť počiatočnej formácie. Mužské rehole zasa informovali o projekte permanentnej formácie rehoľných kňazov, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.
[nggallery id=23]