Pozvánka na formačno-duchovné stretnutie

Komisia pre výchovu a školy a Rehoľný školský úrad pri KVPŽR za účelom lepšieho vzájomného spoznania sa a možnosti rozšírenia spolupráce medzi katolíckymi školami, ktorých zriaďovateľmi sú ženské rehole na Slovensku, organizuje pre vás formačno–duchovné stretnutie, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.
Toto stretnutie sa uskutoční: 22. 3. – 25. 3. 2012 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.
Prednášateľom bude p. Juraj Ďurnek, SchP.
Téma: Naša identita na kresťanskej škole
Veríme, že vás ponúknutá akcia osloví a prijmete naše pozvanie.