Tretie stretnutie internoviciátu v Nitre

Téma januárového stretnutia INTERNOVICIÁTU (Nitra, 20. – 22. január 2012) bola „Duchovný život zasvätenej osoby“. V danej oblasti  nás odborne sprevádzala Mgr., ThLic. Lucie Cincialová, Th. D. z Kongregácie Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka z Českej republiky.

Program stretnutia sa niesol  už v pomerne dobre zabehnutej štruktúre. V piatok sme mali spoločné podelenie a predstavenie dvoch rehoľných komunít  – sestier saleziánok (Inštitút dcér Márie Pomocnice) a sestier spasiteliek (Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa). Deň sme zakončili spoločným spytovaním svedomia.

 V soboru sme mali študijné dopoludnie spolu so sestrou Luciou. Od 9.00 hod. sme sa pustili do horlivého načúvania veľmi pôsobivého a živého rozprávania sestry Lucie,  o tom čo znamená duchový život a život v Duchu Svätom. Sestra Lucia sa snažila vysvetliť a priblížiť, že nie je možne žiť život duchovný alebo telesný ako niečo oddelené, ale že  sme súčasťou jednoty a preto máme žiť zjednotený život zasvätenej ženy, ktorá je na ceste… A celý život je práve tajomstvom ako kráčať a nevzdať to na našej ceste! Vyzvala nás k osobným otázkam, mali sme dostatok času osobnú reflexiu a integrovanie počutého.

V obednom čase sme mali naplánovanú sv. omšu, ktorú koncelebroval  p. Ján Kušnír, SVD, a ktorý v homílii zdôraznil aspekt povolania a  vyvolenia.

Popoludnie sme využili na aktívnu tvorivú prácu. Sestra Zuzana nás vtiahla do oblasti kaširovania, čo je metóda tvorivej práce s papierom, škrobom a tvorivou fantáziu. Každá z nás mala za úlohu vyrobiť jedno kaširované srdce do ktorého vložila odkaz pre zakladateľa svojho inštitútu. Táto tvorivá práca podporila v každej vnútorný potenciál, že  môže pod správnym vedením prísť ku krásnemu a tvorivému „srdcu“, aj keď sme si  spočiatku mysleli,  že naše osobné dary a talenty nie sú nasmerované práve týmto smerom.

Nedeľné dopoludnie sme využili na spoločnú sv. omšu vo farskom kostole na Kalvárii v Nitre. Následne sme vyhodnotili spoločné stretnutie a jeho osobný prínos pre novicky a tiež novicmajsterky. Prežili sme zase jeden z krásnych a obohacujúcich víkendov – bohatý z pohľadu odborného, spirituálneho aj tvorivého.

Ďakujeme za prípravu bohatého  programu, výbornú stravu, a námahu každého, kto sa aktívne zapojil, aby ďalší víkend internoviciátu bol prínosom,  obohatením a požehnaním.

Tešíme sa na nasledujúce stretnutie.

sr. Renáta Jamborová, SSS

[nggallery id=21]