Nový web Centra spirituality Loyola

25. februára 2012 bola spustená nová webová stránka Centra spirituality Loyola: www.csloyola.eu. Chce slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o ignaciánsku spiritualitu, duchovné sprevádzanie alebo duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly. Stránka je určená všetkým, ktorí hľadajú priestor pre rast v duchovnom živote skrze duchovné obnovy  a duchovné cvičenia, odborné semináre alebo kultúrne podujatia a iné. Aktivity napomáhajú rozvoju osobného duchovného života jednotlivca a kresťanskej spirituality podľa tradície svätého Ignáca z Loyoly. Návštevník stránky nájde informácie o aktuálnej ponuke programov Centra spirituality Loyola v Ivanke pri Dunaji so stručným popisom a prihlasovacím formulárom. V súčasnosti Centrum spirituality Loyola ponúka programy v štyroch kategóriách (Duchovné cvičenia a duchovné obnovy; Odborné semináre; Prezentácie; Praktický duchovný život) a pripravuje ďalšie.
Súčasťou Centra spirituality je aj Ignaciánska knižnica, jediná svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje možnosti nasledovania vlastných tém z ignaciánskej spirituality. Fond knižnice obsahuje dôležité časopisy a monografie z ignaciánskej spirituality z rôznych jazykových oblastí. Fond je výledkom úsilia o obnovu praktického odovzdávania ignaciánskej spirituality za posledných päťdesiat rokov. V budúcnosti Centrum spirituality prinesie aj programové aktivity spojené s knižnicou.
Rozhovor, modlitba, ticho, reflexia a skúsenosť sú nosníkmi toho, čo môže človek očakávať vo svojej iniciatíve vo vzťahu s Bohom skrze program a pomoc duchovných sprievodcov a lektorov z Centra spirituality. Súčasťou webovej stránky je aj rozsiahla časť Linky pre otvorenie univerzálneho ignaciánského sveta.
Programovaním a dizajnom webovej stránky bola poverená Zuzana Páleníková. Jednoduchá štruktúra a zvolené farby oranžová, bordová a čierna na bielom podklade pôsobia prehľadným dojmom. Cieľom bolo vytvoriť médium v takom formáte, kde sa človek ľahko orientuje najmä pre jednoduchú grafickú formu.
Vlastníkom webovej stránky je Centrum spirituality Loyola v Ivanke pri Dunaji spolu so Zuzanou Páleníkovou. Centrum spirituality Loyola je apoštolským dielom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej v spolupráci s inštitútom Congregatio Jesu.
[nggallery id=17]