Pallotíni slávia 50. výročie svätorečenia ich zakladateľa

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, ktorá je známa pod názvom pallottíni, začala sláviť päťdesiate výročie svätorečenia sv. Vincenta Pallottiho. Bratia a kňazi tejto rehoľnej spoločnosti, odvodenej od priezviska zakladateľa, pripravili 22. januára v Spišskej Novej Vsi pobožnosti pred svätými omšami, ktoré obsahovali state z písomných diel zakladateľa rehole nadväzujúce na úryvky zo Sv. Písma. Jeho myšlienky odzneli aj počas homílii, v ktorých boli veriaci pozvaní k spoločnému sláveniu a k vďačnosti za jeho osobu a orodovanie. V popoludňajších hodinách sa v tejto svätyni mohli farníci a hostia zúčastniť na vystúpení známej speváčky Hanky Servickej, ktorá svojím osobným svedectvom viery a spevom skrášlila túto slávnosť.
V rámci jubilejného roka sv. Vincenta Pallottiho navštívili v nedeľu 29. januára Svätyňu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi zástupcovia Združenia pre rozvoj kresťanskej kultúry „Totus Tuus“, ktoré predstavilo spievaný životopis blahoslaveného Jána Pavla II. Okolo 60 členov zložených zo spevokolu, orchestra a sólistov priblížilo vyše 800 veriacim život neobyčajnej osobnosti dejín od jeho najmladších rokov. Na podujatí sa zúčastnil aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka, emeritný biskup Mons. František Tondra. Nechýbal ani predstavený pallotínov na Slovensku páter Vladimír Peklanský SAC.
Pallotti bol diecéznym kňazom, ktorý žil v XIX. storočí (1795-1850) v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nie len jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.