Jezuiti si v Prešove zvolili zástupcu do Nairobi

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej zasadala v dňoch 6. – 9. februára 2012 v Prešove na provinčnej kongregácii. Spolu 44 účastníkov kongregácie pod vedením provinciála P. Petra Bujka SJ uvažovalo nad kvalitou apoštolských, formačných a komunitných iniciatív rehole v rámci Slovenska. Bol zvolený zástupca provincie na 70. kongregáciu prokurátorov Spoločnosti Ježišovej, ktorá sa bude konať v júli 2012 v Nairobi. Stal sa ním P. Viliam Karľa SJ. Za náhradníka bol zvolený P. Ján Ďačok SJ.
Páter Viliam Karľa má 54 rokov, do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1977 a kňazstvo prijal v r. 1990. Je učiteľom dogmatickej teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a v súčasnosti pôsobí ako rektor Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V roku 2008 zastupoval Slovenskú provinciu Spoločnosti Ježišovej na 35. generálnej kongregácii v Ríme.
Provinčná kongregácia sa u jezuitov koná zvyčajne raz za päť rokov a iniciuje ju generálny predstavený. V posledných mesiacoch usporiadali podobné kongregácie jezuitské provincie na celom svete. Celosvetovo má Spoločnosť Ježišova 17 906 členov, z toho 5 565 v Európe (štatistické údaje k 1. 1. 2011). Slovenská jezuitská provincia má v súčasnosti presne 100 členov, z toho 79 kňazov, 12 rehoľných bratov, 7 školastikov (študentov) a 2 novicov. Generálny predstavený jezuitov P. Adolfo Nicolás SJ by mal byť hosťom na Slovensku v novembri tohto roku.
[nggallery id=16]