Posviacka kaplnky a požehnanie kláštora Kongregácie dcér sv. Františka v Žiline

Dňa 17. septembra 2011 na sviatok Stigmatizácie sv. Františka Assiského v jubilejnom roku našej zakladateľky Matky Anny Brunner žilinský sídelný biskup Mons. Tomáš Galis posvätil kaplnku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a požehnal nový kláštor sestier Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského v Žiline.
Stavba nového kláštora v Žiline začala 24. júna 2010 a realizovala ju firma I.N.V.E.S.T., a.s. Oravská Jasenica. Autorom návrhu je Ing. arch. Marián Sitarčík, hlavným projektantom Ing. František Sitarčík. Základný kameň požehnal pápež Benedikt XVI. 27. septembra 2009 počas svojej pastoračnej návštevy v Brne.
Naša vďačnosť za toto dielo patrí predovšetkým Pánu Bohu. On nám vnukal myšlienky, dával nám silu, posielal dobrých ľudí, vynikajúcich odborníkov a žehnal celý čas všetkých tých, ktorí na tomto diele pracovali. Nech je za všetko zvelebený a nech naďalej drží nad nami žehnajúcu ruku.

Nech v tomto dome modlitby prebýva Boh, milosrdný Otec, a nech milosťou Ducha Svätého očistí chrám,
v ktorom prebýva, a tým chrámom sme my. Nech v tomto kostole znie bez prestania Božie slovo;
Ono vám objasní Kristovo tajomstvo a dá vám v Cirkvi spásu.
Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, naplň nebeským požehnaním tento náš kostol i oltár,
aby sa toto miesto stalo navždy svätým a tento oltár bol stále pripravený na Kristovu obetu.
/Posväcujúca modlitba/

[nggallery id=12]