Slávnosť večných sľubov v Benediktínskom prioráte Premenenia Pána v Sampore

Vo štvrtok 8. septembra 2011 zložili v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore večné mníšske sľuby stálosti, spôsobu mníšskeho života a poslušnosti bratia Michal Mária Kukuča OSB a Igor Hajas OSB. Pontifikálnu svätú omšu spojenú so skladaním mníšskych sľubov celebroval najdôstojnejší otec Bernard Sawicki OSB, opát benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Je to prvá slávnosť večných sľubov v novom benediktínskom kláštore, ktorý bol otvorený minulý rok. Na slávnosti sa zúčastnilo do 300 veriacich z rodných farností nových profesov, ako aj mnohí ďalší kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a priaznivci kláštora. Medzi hosťami nechýbali ani mnísi z kláštorov v Tynci, Biskupowe (Poľsko), Pannonhalme (Maďarsko) a Farnborough (Veľká Británia).
Benediktíni sú nasledovníci najstarších mníšskych tradícií na kresťanskom západe. Ich Regula, napísaná koncom 6. storočia patrónom Európy, sv. Benediktom z Nursie, sa v karolínskej dobe stala jedinou platnou mníšskou regulou a odvtedy formuje rehoľný život latinskej Cirkvi. Benediktínske kláštory ako centrá duchovného života, no zároveň strediská kultúrneho, intelektuálneho i hospodárskeho rozvoja stáli pri zrode kresťanskej Európy. V modernej dobe stáli pri zrode katolíckeho liturgického a biblického hnutia, čím položili základy koncilovej obnovy v 20. storočí.
Korene benediktínskeho mníšstva na Slovensku siahajú pred misiu sv. Cyrila a Metoda. Najstarší benediktínsky kláštor na Slovensku, opátstvo sv. Hypolita, postavený na vrchu Zobor nad Nitrou, bol spätý s pôsobením svätých pustovníkov Andreja-Svorada a Benedikta. Po období veľkého rozmachu počas stredoveku však prišiel úpadok kvôli rôznym historickým okolnostiam, najmä nástupu osvietenstva spojeného so zatváraním kláštorov. Dielo skazy dokonala komunistická diktatúra, počas ktorej benediktíni z nášho územia úplne miznú. Dávna mníšska tradícia sa však začala obnovovať s príchodom 3. tisícročia, keď sa s Božou pomocou podarilo vybudovať nový benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore, v ktorom v súčasnosti žije už 11 slovenských mníchov.