Definitívne áno povedali Bohu v Žiline pred hlavným predstaveným saleziánov

(Žilina 2. septembra 2011) – Siedmi mladí ľudia odovzdali navždy svoj život Bohu v prítomnosti dona Pascuala Cháveza, hlavného predstaveného Saleziánov dona Bosca.
V Žiline v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch sa stretla široká saleziánska rodina. Štyria mladí saleziáni a tri sestry saleziánky prežili radostnú slávnosť uprostred mnohých bratov a sestier, svojich príbuzných a početných mladých z viacerých stredísk.
Don Chávez prišiel do Žiliny priamo z viedenského letiska, kde ho okrem slovenského provinciála a jeho vikára privítal aj rakúsky provinciál a skupinka spolubratov a mladých z Don Bosco Hausu. Pred slávnosťou sa hlavný predstavený stretol so spolubratmi, ktorí sa tradične koncom prázdnin stretli na Dni provincie.
„Saleziánska rodina a priatelia dona Bosca sa tešia,“ týmito slovami privítal liturgické zhromaždenie don Chávez.
Šiesti kandidáti doživotnej profesie pochádzajú z východného Slovenska a jeden zo Záhoria. Don Chávez sa poďakoval ich rodičom za veľkodušnosť, ktorú vyjadrili tým, že odovzdali svojich synov a dcéry Bohu. „Deti nie sú našim vlastníctvom. Sú darom od Boha, “ jasne vyjadril svoj postoj.
Celá slávnosť trvala takmer dve a pol hodiny a v kostole bol miestami veľký stisk. Aj napriek tomu atmosféra bola veľmi radostná. Vnímal to aj hlavný celebrant: „Slávime tu lásku. Nikto nesmie byť smutný. Nestávame sa bratmi a sestrami, aby sme robili veci a akcie. Stávame nimi sa kvôli Niekomu, kto nás miloval ako prvý.“
Hlavný predstavený na záver sv. omše dostal tri hodnotné a výnimočné dary: salezián Pagáč odovzdal žiadosť byť k dispozícii a odísť na misie; saleziánsky historik Zlatko Kubanovič s hrdosťou odovzdal prvý písomný dôkaz o živom kontakte don Bosca a ľudí zo Slovenska – kópiu listu, ktorý don Bosco poslal istému slovenskému dobrodincovi. A tretí dar bol obraz Panny Márie, ktorý visel v noviciáte sestier FMA v čase násilného zrušenia ženských reholí. Na slávnosti skladania doživotnej profesie sa zúčastnili hostia z Talianska, Rakúska a tiež početná skupina bratov a sestier z Čiech a Moravy.
Po sv. omši vyšiel hlavný predstavený pred kostol medzi mladých, rozprával sa s nimi a s viacerými si urobil spoločnú fotografiu. Pýtal sa na to, ktorí mladí boli na Svetových dňoch mládeže v Madride, ktorých sa aj on sám zúčastnil. Povzbudil mladých, aby hľadali svoje miesto v Božom pláne a rozdal im modlitbu k sv. Jozefovi za spoznanie svojho povolania.
[nggallery id=13]