Provinciálna kapitula Školských sestier sv. Františka

V dňoch 26.7. – 27.7. 2011 sa v duchu evanjelia „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému svetu“ (Mk 16,15) uskutočnila druhá časť provinciálnej kapituly, ktorej predchádzala generálna kapitula v Ríme. Provinciálnu kapitulu viedol a usmerňoval don Pavol Grach, SDB.
Záverečný dokument kapituly je výzvou v duchu hesla I D E M (I – identita, D – dar komunity, E – evanjelizácia, M – misie), čo chcú sestry aplikovať vo svojich životoch a službe.
Počas záverečnej sv. omše, bola do úradu uvedená nová provinciálna rada: provinciálna predstavená Sr. Magdaléna Sumilasová – znovuzvolená na ďalšie obdobie, a štyri nové radkyne: sr. Lívia Gardianová, Anna Poláčková, Rafaela Zvrškovcová a Damiána Palenčárová
Ďakujeme Duchu Svätému za jeho vedenie a prosíme Pána o živú vieru, nádej a lásku, aby náš život podľa evanjelia a ohlasovanie radostnej zvesti sa stal centrom života každej sestry, komunity a celej provincie.
Viac informácii o Školských sestrách sv. Františka na www.skolskesestryosf.sk
[nggallery id=10]