Tretie riadne zasadanie Rady KVPŽR 2011

Dňa 27. septembra 2011 sa Rada KVPŽR zišla na svojom treťom riadnom tohtoročnom zasadnutí. Konalo sa v priestoroch sekretariátu na Miletičovej ul. v Bratislave. Okrem zhodnotenia práce na rozbehnutých projektoch (Digitalizácia archívu, Dokumentárny film o prenasledovaní rehoľníkov, Internoviciát), informovania o stave spolupráce s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených, Konferenciou biskupov Slovenska, Cirkevnou servisnou spoločnosťou, obchodnou spoločnosťou Pro Bono Ecclesiae, UCESM a s Expertnou komisiou MK SR k otázkam financovania cirkvi, bola hlavnou a nosnou témou zasadnutia intenzívna príprava programu plenárneho zasadnutia, na ktorom sa v dňoch 9. až 10. novembra 2011 stretnú v Nitre všetky členky Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.

sekretariát KVPŽR

[nggallery id=11]