„Keď počujeme volanie…“

V dňoch 4. – 9. 9. 2011 sa uskutočnila európska konferencia medzinárodnej siete rehoľných sestier RENATE v Poľsku – Trzebinia na tému: Obchodovanie s ľuďmi – „Keď počujeme volanie…“. Na konferencii sa zúčastnili zástupkyne rozličných rehoľných rádov v Európe, ktoré sa angažujú v oblasti prevencie, osvety a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.  Európska medzinárodná sieť RENATE patrí do svetovej medzinárodnej siete TALITHA KUM.
Hlavným cieľom konferencie bolo skvalitnenie vzájomného zosieťovania kvôli efektívnej spolupráci v boji s organizovaným zločinom ako je obchodovanie s ľuďmi. Za Slovensko sa na konferencii zúčastnili sr. Bohdana, CJ, sr. Marta, DKL,  sr. Pia, SSpS a sr. Magdaléna, SSpS.
[nggallery id=9]
Tu je podrobnejšia správa o akcii:
RENATE – Európska sieť rehoľných sestier proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami organizovala stretnutie na tému „Obchod s ľuďmi“  ktoré sa konalo v Trzebinia v Poľsku blízko Krakova.
Na stretnutí bolo prítomných 76 rádových sestier z 19 európskych krajín. Stretnutie sa tlmočilo do anglického, talianského, poľského, albánskeho a nemeckého jazyka.
Stretnutie sa začalo večer 4. septembra. Úvodnú prednášku mal kardinál Dziwisz, kňaz krakovskej diecézy. Uvítací pozdrav adresoval cez sr. Danutu Wrobel, sestrám z Konferencie vyšších ženských reholí v Poľsku (KWPŻZZ) a jej viceprezidentke  a predstavenej domu Salvatoriániek, ktoré nás ubytovali.
V prvý deň mal slovo Lan Linden, zaangažovaný náboženský  laik z univerzity v Londíne expert na náboženstvá. V krátkosti opísal situáciu so zreteľom na fenomén globalizácie a nových výziev, pred ktoré sme dnes postavení a tiež problematiku boja obchodovania s ľuďmi. Na konci svojej prednášky nám dal podnety na zamyslenie ktoré vychádzali s jeho vlastnej skúsenosti týkajúce sa problematiky ľudských práv. Zdôraznil nutnosť:

 • Zapracovať do našej činnosti nové technológie / Internet/;
 • Zaškoliť ľudí z farských spoločenstiev;
 • Zapojiť do práce kňazov;
 • Hľadať sponzorov;
 • Spolupracovať;
 • Povzbudiť ženy k udaniu obchodníkov;
 • Spolupracovať s inými náboženstvami a organizáciami.

Potom nasledovali rozhovory od  zástupcov z jednotlivých krajín a práca v skupinách na dnešné problémy. Zvlášť sme si vypočuli pani Marjanu Meshi z Albánska, Sr. Adinu Balangach z Rumunska a Sr. Dagmar Plum z Nemecka.
Sr. Eugenia Bonetti referovala o práci USMI v oblasti „Obchodovanie s ľuďmi“, v jej 20ročnom nasadení  v spojení s rôznymi organizáciami a cirkvami z Európy a iných kontinentov. V roku 2007 sa konala v Ríme prvá Medzinárodná konferencia pre rehoľníčky, od USMI, ktorú organizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátoch pri Svätej Stolici. Zúčastnených bolo  33 rehoľníček z 23 krajín a 5 kontinentov. Táto konferencia vznikla ako prvá medzinárodná sieť. INRATIP. V roku 2009 sa včlenila sieť TALITHA KUM do  UISG.  V tom istom roku 2009 začala existovať európska sieť RENATE, založená skupinou rehoľníčiek, ktoré pochádzali z viacerých európskych krajín, predovšetkým z Talianska, so sídlom v Holandsku.  Toto poslanie sa uskutočňuje vo vzájomnej spolupráci.
Sr. Anna Bałchan z Kongregacie Nepoškvrnenej Panny Márie nás oboznámila o svojej 10. ročnej činnosti v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v Katowiciach v severozápadnom Poľsku.
V jednotlivých skupinách boli položené rôzne otázky v súvislosti na túto tému. Napr. vzájomná práca rehoľníčok v Európe a v iných krajinách;

 • Boj proti svetovému obchodovaniu s ľuďmi;
 • Aké sú hlboké korene tohto sociálneho fenoménu v 21. storočí?
 • Zákazník a jeho očakávania;
 • Platná legislatíva v rôznych krajinách o ochrane žien a detí, ktoré sa stali obeťami obchodovania;
 • Virtuálny svet a nebezpečenstvá ktoré prináša pre mladých užívateľov;
 • Nakoľko môže Cirkev apelovať, aby sa dostala viac do povedomia?
 • 18. Október si každoročne pripomíname deň boja s obchodovaním žien a detí.

Konferencia USMI so sídlom v Ríme zorganizovala 19. októbra 2011  konferenciu kde spoločne uvažovali či je možná lepšia spoluprácu medzi krajinami  – pôvodných krajín obete, tranzitných krajín, cieľových krajín . (vgl. USMI-webová stránka).
Sr Estrella Castallone, pre TALITHA KUM zodpovedná koordinátorka, poslala cez  E-mail dokumenty, ktoré by mohli pomôcť rôznym krajinám, v kampani v boji proti obchodovaniu s ľuďmi blížiace sa  olympijské hry v Londýne v roku 2012.
7. Septembra si mohli účastníčky prezrieť miesta v okolí. Jedná skupina navštívila – PoMOC dielo sr. Anny v Katowiciach, kde navštívili mladé ženy na internáte v Krakove. Iná skupina bola v Oświęcime – Auschwitz.
Ťažiskový bod diskutovania počas týchto dní bol nasledovný:

 • Ako sa má  v sieti pracovať, v spoločnej práci s rôznymi kongregáciami a inými krajinami a v nich s existujúcimi organizáciami a pri tom nechať vyniknúť v tomto diele pozitívnu  energiu?
 • Ako môže CESM spoločne pracovať v každej krajine „proti obchodovaniu s ľuďmi“
 • Ako sa môžu zahrnúť iné krajiny, ktoré dnes ešte nie sú zahrnuté napr. krajiny zo severu, Rusko, Moldavsko a iné?
 • Bolo by možné zorganizovať v roku 2013 kongres. Musíme byť obozretné na to aby sme nevynechali početné jazyky Európy.

Účastníčky mali významnú spoločnú prácu – ako sa dá lepšie nasadiť energia zasvätených žien. Prof. Mary Grey teologička z Londýna nás každodenne sprevádzala svojím uvažovaním. Všetky veľké veľke mystičky v dejinách Cirkvi ako sv. Terézia z Avilli, sv. Katarína zo Sienu a iné boli angažované v sociálnych otázkach a v politickom svete.  Len mystik je prorok! My sme ako kvapka vody, ktorá  opäť padá na zem a ktorá časom a trpezlivosťou sa snaží raziť si cestu pre oslobodenie týchto žien, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi.

 10. októbra 2011 – Sr. Danuta Wróbel, Poľsko