Netradičný Silvester

V dňoch 29. decembra 2012 až 2. januára 2013 sa v Nitre uskutoční  medzinárodne stretnutie mladých zo strednej a západnej Európy, ktorí hľadajú hlbší zmysel života, sú ochotní deliť sa s druhými o radosti i starosti, nevzdávajú sa, idú ďalej…
Toto stretnutie je organizované pod záštitou niederbronnských sestier – Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa  a ďalších dvoch sesterských spoločenstiev: Kongregácie sestier Vykupiteľa – Würtzburg a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa – Sopron.