Skončila sa 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej

Prioritou jezuitov naďalej Afrika
V Nairobi sa včera skončilo celosvetové stretnutie jezuitov, 70. kongregácia prokurátorov Spoločnosti Ježišovej. Po prvý raz v histórii sa toto zhromaždenie konalo mimo Európy. Od 29. júna do 15. júla 2012 zástupcovia 84 jezuitských provincií pod vedením generálneho predstaveného P. Adolfa Nicolása SJ uvažovali nad stavom rehole a jej súčasným smerovaním. Slovenskú provinciu v Nairobi zastupoval P. Viliam Karľa SJ.
Proces uvažovania a hodnotenia bol úzko prepojený s modlitbou. Prvú polovicu stretnutia účastníci venovali duchovným cvičeniam. Každý z delegátov osobne prediskutoval s generálnym predstaveným otázky svojej provincie. Druhú polovicu stretnutia tvorilo zasadnutie pléna, na ktorom účastníci zhodnotili pripravenosť rehole plniť poslanie ohlasovania viery a podporovania spravodlivosti v súčasnom svete.
Zhromaždenie potvrdilo prioritný záujem Spoločnosti Ježišovej o problematiku Afriky a Madagaskaru. Afrika zaujíma v rebríčku priorít jezuitov prvé miesto, ako to vyjadrila aj ostatná generálna kongregácia v r. 2008.  Bol podčiarknutý význam tímovej a sieťovej spolupráce. Kongregácia prokurátorov v Nairobi poukázala na potrebu duchovnej hĺbky jednotlivca i význam komunitného života pre vydávanie svedectva o Kristovi uprostred sekularizovanej spoločnosti.
Účastníci hlasovaním rozhodli, že momentálne nie je potrebné zvolávať ďalšiu generálnu kongregáciu Spoločnosti Ježišovej. Generálne kongregácie, ktoré sú u jezuitov najvyššími zákonodarnými zhromaždeniami, sa na rozdiel od kongregácií prokurátorov zaoberajú aj vytyčovaním nových priorít formou rehoľných dekrétov. Celosvetovými prioritami jezuitov sú teda naďalej: 1. Afrika, 2. Čína, 3. intelektuálny apoštolát, 4. medzinárodné inštitúcie v Ríme, zverené jezuitom zo strany Svätého Otca, 5. migrácia a utečenci.
Spoločnosť Ježišova mala k 1. januáru 2012 spolu 17 637 členov. Slovenská provincia má aktuálne 97 členov, z toho 80 kňazov, 10 bratov, 5 školastikov a 2 novicov.

Jozef Bartkovjak SJ, sócius provinciála

Foto: archív SJ

[nggallery id=25]