Kategória: KVRP

Vyjadrenie sústrasti predsedu KVRP k úmrtiu mons. Františka Tondru

Najdôstojnejší otec biskup Mons. Sečka, dovoľte, aby som Vám i vašej diecéze vyjadril úprimnú sústrasť nad včasným odchodom vášho predchodcu, J.E. Mons. Františka Tondru z tohto sveta. Zosnulý otec biskup František Tondra bol počas posledných viac ako dvadsiatich rokov významnou morálnou autoritou, vďaka ktorej sa dokázali kňazi, rehoľníci i veriaci ľud spoľahlivo orientovať v spleti

Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc. Otec nuncius prítomných povzbudil, aby sa vedeli priblížiť

KVRP má nového predsedu

Konferencia vyšších rehoľných predstavených má nového predsedu. Saleziána, dona Karola Maníka SDB po troch rokoch vystriedal verbista páter Ján Halama SVD, ktorý sa stal aj predsedom rady Konferencie. Rozhodli o tom jej zástupcovia, ktorí sa od 10. do 11. októbra zišli na pravidelnom plenárnom zasadnutí na Donovaloch. Podpredsedom Konferencie sa na druhé funkčné obdobie stal

Predsedom KVRP sa stal Ján Halama, SVD

11. októbra 2011 bol na pléne KVRP zvolený nový predseda. Stal sa ním provinciál verbistov, Ján Halama, SVD. Zmeny sa uskutočnili aj v rade KVRP, o všetkých podrobnostiach vás budeme informovať po skončení pléna. Ján Halama, SVD, pochádza z Tepličky nad Váhom. Ako osemnásťročný vstúpil do kňazského seminára misijnej Spoločnosti Božieho Slova (SVD – Societas

Svätý Otec vymenoval nového biskupa Spišskej diecézy

(TK KBS) Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu

Plenárne zasadnutie 2011

Konferencia vyšších rehoľných predstavených sa zišla na svojom riadnom plenárnom zasadnutí v dňoch 16. – 17. 05. 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 vyšších rehoľných predstavených.

Požehnanú Veľkú noc!

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, plné nádeje z Kristovho víťazstva vám vyprosuje Konferencia vyšších rehoľných predstavených.

Zástupcovia KVRP a KVPŽR na plenárnom zasadnutí KBS

Dňa 28.3.2011 sa predsedníčka KVPŽR sr. Justína Kostúrová a predseda KVRP zúčastnili plenárneho zasadnutie KBS, ktoré sa konalo na Donovaloch. Prítomným biskupom predstavili najnovšie informácie a projekty zo života rehoľníkov a rehoľníčok na Slovensku.