Noví rehoľní predstavení

V uplynulom období došlo v troch rehoľných spoločnostiach k zmene provinciálnych predstavených. Svoju službu vyšších rehoľných predstavených v tomto období ukončili don Karol Maník, SDB, P. Jozef Šuppa, SJ a P. Jozef Noga, CM. Na májovom plenárnom zasadnutí KVRP boli predstavení noví provinciáli don Jozef Ižold, SDB a P. Rudolf Uher, SJ, pričom P. Jaroslav Jaššo, CM ospravedlnil svoju neúčasť.

Plénum KVRP zároveň vykonalo voľbu zástupcu predsedu KVRP a členov Rady KVRP v súlade so Štatútom KVRP a pravidlami priebehu voľby. Boli zvolení nasledovní kandidáti:

P. Ambróz Martin Štrbák, OPraem (zástupca predsedu KVRP)

P. Reginald Adrián Slavkovský, OP (člen Rady KVRP)

P. Vladimír Kasan, OSB, (člen Rady KVRP)

Novozvoleným bratom vyprosujeme hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého, aby zverený úrad vykonávali múdro a spravodlivo.

Nová Rada KVRP – zľava doprava:

P. Václav Hypius, CSsR, P. Reginald Adrián Slavkovský, OP, P. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM (predseda), P. Ambróz Martin Štrbák, OPraem (zástupca predsedu KVRP), P. Vladimír Kasan, OSB

11