Nový regionálny predstavený Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku

Dňom 28. decembra 2017 vystrieda pátra Pavla Baroša po šiestich rokoch v úrade superiora Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku nový superior – páter Martin Pavúk MSC.


Páter Dr. Martin Pavúk, MSC sa narodil 25.10. 1977 v Prešove. Medzinárodný noviciát absolvoval v Írskej provincii a v Dubline zložil prvé rehoľné sľuby do rúk gréckokatolíckeho biskupa Paula Chomnyckého, OSBM. Filozofické a teologické štúdia absolvoval v Prešove a Nitre. Večné sľuby zložil 28. februára 2009 v Nitre. Za diakona bol vysvätený 23. mája 2009 v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v Nitre 19. 06. 2009. Počas rehoľnej formácie vykonal aj pastoračnú prax v indickej Kalkate u sestier Matky Terezy. Páter Martin je správcom Gréckokatolíckej farnosti v Nitre.
Do novej služby v Cirkvi mu želáme veľa Božích milostí.